Skip to content

Stoltze It: Eksperter i Dataplatform og Analytics

Vi går ikke efter at blive de største, vi går efter at være de bedste.

Erfarne konsulenter

Stoltze IT har en række af Danmarks mest erfarne konsulenter med fokus på Business Intelligence (BI), Analytics, Big Data, Dataplatform og Master Data Management baseret på Microsofts dataplatform platform bestående af SQL Server, Azure og Power Platform.

Vi hjælper jer videre

Vi udfører specialistopgaver indenfor Dimension Model, Very large OLAP solutions, SQL, MDX og DAX programming og mange andre systemer. Vi deltager på projektbasis eller hjælper jer videre.

Vi kan også hjælpe jer

Stoltze IT har bl.a. hjulpet Norlys, home, Evida og mange flere. Vi hjælper alle typer virksomheder – og vi kan også hjælpe jer! Tag kontakt til os og lad os sammen kigger på jeres muligheder.

Dataplatform

Stoltze It hjælper med design og implementering af dataplatform løsninger baseret på Microsoft SQL Server og Azure, der passer til vores kunders specifikke behov og mål. Vi har erfaring med teknologier som Azure Data Factory, Azure Data Lake, Azure SQL Database og Azure Synapse Analytics.

Data Warehouse

Stoltze It hjælper med at designe og implementere data warehouse-løsninger, der samler, integrerer og strukturerer data fra forskellige kilder. Vi etablerer en løsning der henter, transformerer og renser data fra virksomhedens kildesystemer og lagrer dataene i en dertil opbygget database. På baggrund af databasen genereres analyser og rapporter.

Analytics

Med en Analytics løsning vurderes tidligere forretningsresultater på baggrund af data og statistiske metoder. Vores Analytics løsninger kan besvare spørgsmål som hvorfor er det sket, hvad er det næste, der vil ske, og hvordan kan virksomheden optimere og undgå, at det sker. Stoltze It er specialist i fremstilling af statistiske data- og prognosemodeller til anvendelse i Analytics.

Master Data Management

Stoltze It er specialist i Master Data Management. Vi er som nogle af de eneste i Danmark erfaren i opbygning af systemer til at vedligeholde én enkelt version af stamdata på en Microsoft SQL server platform – også kaldet master data. Systemet håndterer rensning og samling af data og sker på tværs af systemer, afdelinger, regioner mv. Master Data er typisk data om kunder, medarbejdere, produkter mv. og med én version af dataene opnår virksomheden betydelige synergieffekter, effektivisering af processer og større kunde- og medarbejdertilfredshed.

Her er nogle af de kunder vi har hjulpet

Sydtrafik logo
home logo
fynbus logo
seges logo
viking piktogram
NT logo
norlys logo
midttrafik logo
linak logo
Jysk Energi logo
Evida logo

Vi hjælper alle typer virksomheder – og vi kan også hjælpe jer!

Tag kontakt til os og lad os sammen kigger på jeres muligheder.